Коміссії профкому

Голова організаційно-масової комісії
Шигида Сергій

1.Організаційно-масова комісія займається проведенням організації профспілкових робіт в університеті та рішенням насущних питань згідно з ідеями , цілями й задачами профспілки.

Напрями діяльності:

 • Оформлення профспілкової документації профкому студентів;
 • Організація та контроль за роботою профспілкових бюро факультетів/інститутів університету;
 • Проведення навчання профспілкового активу університету;
 • Підготовка та проведення профспілкових зборів і конференцій;
 • Контроль за вступом та зняттям з обліку членів профспілки університету;
 • Захист прав студентів;
 • Консультує з питань рівності, разноманітності та інклюзивності;
 • Оформлення всіх видів профспілкової виплати на інститутах.

Якщо у Вас є питання щодо вступу до ППОС, порядку отримання профспілкової виплати, для голів профбюро-організації роботи у профспілковому бюро факультету/інституту, правильності оформлення профспілкової документації, проведення навчання для профактиву –звертайтесь до комісії s.shyhyda@profkom-khpi.org


Голова житлово-побутової комісії
Винокурова Анна

2. Житлово-побутова комісія  займається рішенням побутових проблем в гуртожитках НТУ «ХПІ».

Напрями діяльності:

 • Вирішення питань, що стосуються умов заселення, проживання та побуту студентів у гуртожитку;
 • Проведення навчання членів студентських рад гуртожитків;
 • Допомога в організації проведення зборів і конференцій студентам проживаючих у гуртожитках(студрадам);
 • Контроль роботи комісій студрад гуртожитків;
 • Контроль стану виконання рішень профспілкового комітету студентів;
 • Вирішує питання, що стосуються пільгового  проживання у гуртожитку пільгових категорій студентів;
 • Оперативно передає інформацію на стенди студради гуртожитку.

Якщо ти проживаєш в гуртожитку, маєш бажання покращити свої побутові умови, нормалізувати роботу студради; якщо ти голова студради та хочеш поділитися досвідом або його отримати; якщо в тебе виникли непорозумінням зі студрадою звертатися до нас у ЖПК ППОС НТУ «ХПІ» a.vinokurova@profkom-khpi.org

Ми завжди раді допомогти!!! 


Голова культурно-масової комісії
Вельможна Марина

3.Культурно-масова  комісія займається організацією всіх масових заходів профспілки.

Напрями діяльності:

 • Займається організацією та допомогою у проведенні культурно-масових заходів в університеті і на факультетах/інститутах;
 • Займається організацією роботи студентських клубів у гуртожитках університету;
 • Залучає до участі в культурно-масових заходах студентів університету та творчі колективи;
 • Проводить анкетування студентів на виявлення талантів та заохочує до участі у житті Палацу Студентів НТУ «ХПІ».
 • Проводить навчання профспілкового активу культурно-масової  комісії факультетів/інститутів .

Якщо ти вважаєш себе талановитим, ти вмієш співати, танцювати або жартувати? Ти хочеш спробувати свої сили у творчому житті Політеху? Звертайся до культурно-масової комісії m.velmozhna@profkom-khpi.org 


Голова спортивно-оздоровчої комісії
Вольвіч Іван

4.Спортивно-оздоровча комісія займається організацією спортивних заходів НТУ «ХПІ» та розподілу путівок до СОЦ «Політехнік».

Напрямки діяльності:

 • Залучення до участі в спортивно-масових заходах студентів всіх факультетів/інститутів;
 • Розширення  можливостей для занять фізичною культурою і спортом за рахунок поліпшення умов  і зміцнення матеріально-технічної бази кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ»;
 • Забезпечення контролю і безпосередня участь у поліпшені якості фізичного виховання, проведення моніторингу фізичних підготовки;
 • Залучення до участі в змаганнях студентів всіх факультетів/інститутів;
 • Заохочення збірних команд до участі у міжвузівських, регіональних, Всеукраїнських і міжнародних змаганнях;
 • Проведення спортивно-оздоровчих акцій з метою залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;
 • Участь в організації роботи спортивно-оздоровчомо центру «Політехнік»;
 • Розширення сфер співпраці з іншими ВНЗ м. Харкова , України і інших держав з питань фізичної культури та спорту;
 • Готує і передає інформацію для профспілкових стендів університету;
 • Проводить оформлення профспілкової документації ППОС, що стосується відпочинку та оздоровлення студентів.

Якщо ти спортсмен, або звичайний студент та прагнеш займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, приймати участь у різноманітних спортивних змаганнях та акціях звертайся до спортивно-масової комісії ППОС НТУ «ХПІ» i.volvich@profkom-khpi.org 


Голова комісії з комунікацій
Риженко Денис

5.Комісія з комунікацій займається висвітленням роботи профкому в університеті та за його межами.

Напрями діяльності:

 • Поширення інформації про заходи профкому з використанням сучасних методів і технологій;
 • Надання допомоги структурним підрозділам профкому у проведенні рекламних компаній;
 • Дослідження потреб студентства та їхньої думки щодо проведених профкомом чи профбюро заходів;
 • Створення та обслуговування інтернет-ресурсів ППОС НТУ «ХПІ» (сайти, чи профілі у соц.мережах, електронна пошта та інше);
 • Навчання профактиву методам ведення інформаційної роботи та технічна підтримка;
 • Розробка афіш, буклетів ППОС НТУ «ХПІ»;
 • Створення відеороликів, постів для соц.мереж ППОС НТУ «ХПІ».

Якщо ви проводите або знаєте про проведення певного заходу на території нашого університету і вам потрібна інформаційна підтримка (розміщення інформації у соц.мережах, на сайтах профкому та профбюро та інше) звертайтесь до комісії d.ryzhenko@profkom-khpi.org


Голова ревізійної комісії
Бойко Анастасія

6.Ревізійна комісія  виконує громадський контроль фінансово-господарчої діяльності ППОС НТУ «ХПІ», згідно зі Статутом профспілки працівників освіти і науки України (п 50,51). Комісія проводить  ревізії і перевірки фінансово-господарської діяльності  профкому.

Напрями діяльності:

 • Виконує громадський контроль за фінансово-господарчою діяльністю ППОС НТУ «ХПІ»;
 • Проводить ревізії і перевірки фінансово-господарської діяльності профкому ;
 • Контролює виконання кошторису профбюджету;
 • Контролює повноту надходжень, відрахувань членських виплат;
 • Контролює  зберігання матеріальних цінностей , майна;
 • Контролює  вірність розподілення путівок, виділення профспілкової виплати;
 • Контролює своєчасний розгляд скарг і заяв членів профспілки;
 • Контролює достовірність оформлення документів з побутових та виробничих травм;
 • Контролює оформлення документів профкому для архіву.

Расскажите друзьям